ติดต่อเรา

ติดต่อเรา...

address

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Call

074-437111 , 074-890574 ,
081-1897333

Email

sktcollege@gmail.com

Songkhla Technological College

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333